Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ապարան համայնքը գտնվում է Երևանից  մոտ 50 կմ  հեռավորության՝ Երևան-Վանաձոր մայրուղու վրա: Համայնքի բնակչությունը 6680 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1800: Համայնքի վարչական տարածքը   կազմում  է  2800 հա, որից 434  հա՝ բնակելի տարածքներ, 771  հա` վարելահողեր, 133  հա՝ խոտհարքեր,1243 հա` արոտավայրեր: