Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արտենի համայնքը գտնվում է Երևանից 78 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի փաստացի բնակչությունը մոտ 3600 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 700: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 1000 հա՝ հիմնականում վարելահողեր և այգիներ: