Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կարբի համայնքը գտնվում է Երևանից 26 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը 4250 է, ընդհանուր տարածքը՝ 2170 հա: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1400 հա, որից վարելահողեր՝ 800 հա, պտղատու այգիներ՝ 600 հա: