Արագածոտնի մարզի Օշական համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Օշական համայնքը գտնվում է Երևանից 85 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 16.96 քկմ է, փաստացի բնակչությունը՝ մոտ 5900, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1022: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 658 հա, որից վարելահողեր՝ 383 հա, պտղատու և խաղողի այգիներ՝ 123 հա, արոտավայրեր՝ 152 հա: