Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համայնքը գտնվում է Երևան-Վանաձոր մայրուղու  45-րդ կմ վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը  2281 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 550: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է  2693 հա, որից  911 հա՝ վարելահող և խոտհարք, 1118 հա՝ արոտավայր, 416 հա այլ` չօգտագործվող հողեր, 202 հա՝ տնամերձեր,  38.6 հա՝ արդյունաբերական նշանակության հողեր, 7.5 հա՝ ենթակառուցվածքային նշանակության հողեր: