Արարատի մարզի Արաքսավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արաքսավան համայնքը գտնվում է Երևանից 27 կմ հեռավորության վրա: Համայնքը սահմանամերձ է, հողերը գտնվում են Արաքս գետի ափին: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5.1 քկմ է, փաստացի բնակչությունը՝ մոտ 860 մարդ: Տնային տնտեսությունների թիվը 220 է: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 377 հա, որից վարելահողեր՝ 234 հա, պտղատու և խաղողի այգիներ՝ 3.5 հա: