Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արևաբույր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի 1100 բնակիչ, տնտեսությունների թիվը 262 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 366 հա, որից վարելահողեր՝ 140 հա, խաղողի այգիներ՝ 20 հա, պտղատու այգիներ՝ 20 հա և արոտավայրեր՝ 172 հա: