Արարատի մարզի Այգավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Այգավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 48 կմ հեռավորության վրա` Երևան – Արարատ մայրուղու վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 4560 է, իսկ տնտեսությունները 1300-ն են: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 21.2 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 885 հա, որից վարելահողեր՝ 643 հա, պտղատու այգիներ՝ 64 հա խաղողի այգիներ՝ 177 հա, արոտավայրեր, այլ հողեր՝ 85 հա: