Արարատի մարզի Այգեպատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Այգեպատ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 40 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1700 է, տնտեսությունների թիվը՝ 437: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 212 հա, որից վարելահողեր՝ 57 հա, պտղատու այգիներ՝ 95 հա խաղողի այգիներ՝ 60 հա: