Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Այգեզարդ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 41 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3500 է, տնտեսությունների թիվը՝ 930: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 8.4 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 600 հա, որից վարելահողեր՝ 20 հա, պտղատու այգիներ՝ 260 հա, խաղողի այգիներ՝ 284 հա: