Արարատի մարզի Այնթափ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Այնթափ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 2 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 12000 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 8.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 400 հա, որից վարելահողեր՝ 350 հա, պտղատու այգիներ՝ 13 հա խաղողի այգիներ՝ 23 հա: