Արարատի մարզի Ազատավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազատավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3400 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 830: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5.4 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 350 հա, որից վարելահողեր՝ 170 հա, պտղատու այգիներ՝ 6 հա խաղողի այգիներ՝ 56 հա: