Արարատի մարզի Բաղրամյան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բաղրամյան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2100 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 460: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4.2 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 200 հա, որից վարելահողեր՝ 110 հա, պտղատու այգիներ՝ 3 հա խաղողի այգիներ՝ 30 հա: