Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բերքանուշ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2100 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 520: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3.5 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 232 հա, որից վարելահողեր՝ 139 հա, պտղատու այգիներ՝ 63 հա խաղողի այգիներ՝ 30 հա: