Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բուրաստան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 27 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2300 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 480: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5.9 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 310 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 30 հա խաղողի այգիներ՝ 14 հա, մնացածը ՝ վարելահողեր: