Արարատի մարզի Բյուրավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բյուրավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 27 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1500 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 364: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.4 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 185 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 17 հա խաղողի այգիներ՝ 10 հա, մնացածը ՝ վարելահողեր: