Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Դարակերտ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3000 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 600: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4.7 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 327 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 5 հա խաղողի այգիներ՝ 2 հա, մնացածը ՝ վարելահողեր: