Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Դեղձուտ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 35 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 900 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.08 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 160 հա, որից  պտղատու այգիներ՝ 66 հա, խաղողի այգիներ՝ 9 հա, մնացածը ՝ վարելահողեր: