Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գետափնյա համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1300 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 348: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1.1 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 70 հա, որից մշակվում են 40 հա վարելահողեր: