Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ղուկասավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2540 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 650: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.6 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 183 հա, որից 4 հա՝ պտղատու այգիներ, 1 հա՝ խաղողի այգիներ, մնացածը՝ վարելահողեր: