Արարատի մարզի Գոռավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գոռավան համայնքը ունի 2910 բնակիչ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են շուրջ 90%: Համայնքի հողերի հիմնական մասն օգտագործվում են որպես վարելահողեր` զբաղեցնելով մոտ 390 հա: Պահուստային հողերը օգտագործվում են որպես խոտհարքեր և արոտավայրեր, համապատասխանաբար կազմելով 13 և 628 հա: Մշակում են ջերմասեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ` լոլիկ 50 հա, տաքդեղ` 10հա, ցորեն` 30 հա: