Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հայանիստ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2500 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 520 : Համայնքի ընդհանուր տարածքը 6.6 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 652 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 5 հա, վարելահողեր՝ 197 հա , իսկ մնացածը՝ արոտավայրեր: