Արարատի մարզի Հովտաշատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հովտաշատ համայնքը ունի 1250 բնակիչ:  Համայնքում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են շուրջ 283.71 հա: Համայնքի հողերի 40%-ը օգտագործվում է որպես վարելահողեր` զբաղեցնելով մոտ 166.88 հա: Պտղատու և խաղողի այգիները կազմում են համապատասխանաբար 12.76 հա և 4.30 հա: Մշակում են ջերմասեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: