Արարատի մարզի Հովտաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հովտաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 22 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1250 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 300: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 284 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 13 հա, խաղողի այգիներ՝ 4 հա, վարելահողեր՝ 167 հա: