Արարատի մարզի Կանաչուտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կանաչուտ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1260 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.6 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 200 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 120 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: