Արարատի մարզի Խաչփար համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Խաչփար համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 13 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2300 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 660: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 185 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 5 հա, խաղողի այգիներ՝ 1 հա, վարելահողեր՝ 179 հա: