Արարատի մարզի Մարմարաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մարմարաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 4050 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1003 : Համայնքի ընդհանուր տարածքը 7.4 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 420 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 23 հա, խաղողի այգիներ՝ 15 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: