Արարատի մարզի Մասիս գյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մասիս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2270 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 500: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4.4 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 340 հա, որից մշակվում են՝ պտղատու այգիներ՝ 40 հա, խաղողի այգիներ՝ 2 հա, վարելահողեր՝ 120 հա: