Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մխչյան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 5200 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1304: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 27.69 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 400 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 65 հա, խաղողի այգիներ՝ 70 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: