Արարատի մարզի Մրգավետ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մրգավետ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 24 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2480 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 638: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4.0 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 251 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 22 հա, խաղողի այգիներ՝ 6 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: