Արարատի մարզի Նոր Կյանք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նոր Կյանք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 42 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2900 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 820: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 403 հա, որից մշակվում են պտղատու այգիներ՝ 52 հա, խաղողի այգիներ՝ 70 հա, վարելահողեր՝ 120 հա: