Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նոր Կյուրին համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1100 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 270: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4.5 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 290 հա, որից մշակվում են պտղատու և խաղողի այգիներ՝ 53 հա, արոտավայրեր՝ 89 հա, վարելահողեր՝ 94 հա: