Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նորաբաց համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2500 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 800: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 200 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 50 հա, խաղողի այգիներ՝ 41 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: