Արարատի մարզի Նոյակերտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 820 մ է, տարեկան տեղումների քանակը՝ 250-300 մմ: Կլիման չոր, խիստ ցամաքային է: Համայնքում կա 2860 բնակչություն, 840 տնային տնտեսություն: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են շուրջ 1450 հա: