Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քաղցրաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 3100 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 640: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 9.0 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 500 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 153 հա, խաղողի այգիներ՝ 140 հա, իսկ մնացածը՝ վարելահողեր: Համայնքի արոտավայրերը կազմում են մոտ 900 հա: