Արարատի մարզի Շաղափ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից կազմում է 45 կմ դեպի հարավ-արևելք, բարձրությունը ծովի մակարդակից 1300 մ է: Համայնքում կա 1023 բնակիչ, 232 տնային տնտեսություն: Տարեկան տեղումների քանակը՝ 350-500 մմ:  Գյուղատնտեսական  նշանակության հողեր՝ 8460 հա, որից վարելահող՝ 120,99 հա,  խոտհարք՝ 82,54 հա,  արոտ՝ 4701,58 հա, այլ հողեր՝ 186,96 հա: Պետական սեփականության հողեր՝ 2623 հա;