Արարատի մարզի Տափերական համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Տափերական համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 35 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 3930 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 860: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 625 հա, որից 390 հա` վարելահող, 100 հա` պտղատու այգիներ, 130 հա` խաղողի այգիներ: