Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ուրցաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 60 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 26 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 3200 է, վարչական տարածքը՝ 27.7 քկմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 787 հա, որից վարելահողեր՝ 750 հա, պտղատու այգիներ՝ 37 հա: