Արարատի մարզի Վարդաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Վարդաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 35 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 583 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 140: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 0.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են մոտ 100 հա, որից վարելահողեր՝ 53 հա պտղատու այգիներ՝ 28 հա, խաղողի այգիներ՝ 19 հա: