Արարատի մարզի Զորակ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Զորակ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 900 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3.8 քկմ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 223 հա, որից պտղատու այգիներ՝ 4 հա խաղողի այգիներ՝ 1 հա, մնացածը ՝ վարելահողեր: