Արմավիրի մարզի Ապագա համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ապագա համայնքը գտնվում է Երևանից 23 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 1800 մարդ է, ընդհանուր տարածքը` մոտ 830 հա: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 298 հա -են, որից  վարելահողեր՝ 234 հա, պտղատու այգիներ՝ 4 հա: