Արմավիրի մարզի Առատաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Առատաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից 30 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` 24 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 3050 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 975 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 745 հա, որից  վարելահողեր՝ 543 հա, խաղողի այգիներ՝ 68 հա, բազմամյա տնկարկներ՝ 68 հա: