Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արևիկ համայնքը գտնվում է Երևանից 45, իսկ մարզկենտրոնից` 11 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 2900 բնակիչ: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1142 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 756 հա, որից  վարելահողեր՝ 420 հա, պտղատու այգիներ՝ 28 հա, խաղողի այգիներ՝ 52 հա: