Արմավիրի մարզի Արմավիր գյուղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արմավիր համայնքը գտնվում է Երևանից 65, իսկ մարզկենտրոնից` 8 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 3500 բնակիչ, 1060 տնտեսություն: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 689 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 417 հա, որից  վարելահողեր՝ 237 հա, պտղատու այգիներ՝ 69 հա, խաղողի այգիներ՝ 52 հա և 57 հա` արոտավայրեր: