Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Այգեշատ համայնքը գտնվում է Երևանից 50 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 2089 բնակիչ: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 685 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 550 հա, որից  վարելահողեր՝ 167 հա, պտղատու այգիներ՝ 107 հա, խաղողի այգիներ՝ 55 հա: