Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բաղրամյան համայնքը գտնվում է Երևանից 17 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 38 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 3000 մարդ է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 594 հա - են, որից  վարելահողեր՝ 495 հա, պտղատու այգիներ՝ 16 հա, 83 հա` խաղողի այգիներ, որից ներկայումս մշակվում է 43 հա: