Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Երվանդաշատ համայնքը գտնվում է Երևանից 78 կմ և մարզկենտրոնից` 35 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 800 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4412 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 827 հա, որից  մշակվող հողերը կազմում են 300 հա, պտղատու այգիներ՝ 110 հա: Վարելահողերց մշակվում են 190 հա, որի 65%-ը առվույտ է, 35%-ը` բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: