Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գեղակերտ համայնքը գտնվում է Երևանից և մարզկենտրոնից միևնույն՝ 27 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 3100 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածք 660 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 531 հա, որից  վարելահողեր՝ 390 հա, պտղատու այգիներ՝ 12 հա, մնացածը տնամերձեր են՝ մոտ 29 հա: