Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գրիբոյեդով համայնքը գտնվում է Երևանից և մարզկենտրոնից հավասար հեռավորության վրա՝ 30 կմ: Համայնքի բնակչությունը մոտ 2000 մարդ է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 400: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 725 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 360 հա, որից  վարելահողեր՝ 360 հա, խաղողի այգիներ՝ 20 հա: