Արմավիրի մարզի Հայթաղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հայթաղ համայնքը գտնվում է Երևանից 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը մոտ 3150 մարդ է: Համայնքի ընդհանուր տարածք 660 հա-է, իսկ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 1240 հա, որից  վարելահողեր՝ 620 հա, խաղողի այգիներ՝ 37 հա, պտղատու այգիներ՝ 2 հա: